Monitor Polski

M.P.2015.896

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 317/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kowalczyk Jerzy, 2. Sienkiewicz-Romańska Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dunikowska Joanna Maria, 4. Widajewicz Anna Zofia.