Monitor Polski

M.P.2015.864

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 262/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mull Stephen Donald,

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej i uczelnianej, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Kobierski Ludwik,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Tkaczuk Pawlo,

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej i uczelnianej, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Ryńskyj Igor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Husar Jurij, 6. Semak Walerij, 7. Sliusarenko Andrij,

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej, za krzewienie polskości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Angielska Krystyna, 9. Nowosad Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Osidacz Maria, 11. Zajdel Barbara.