Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.2015.829

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Janusza Mariana Palikota wybranego z listy kandydatów na posłów nr 4 Komitetu Wyborczego Ruch Palikota w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Andrzeja Dariusza Dołeckiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.