Monitor Polski

M.P.2015.898

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2015 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 320/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa odznaczony zostaje

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Wojciech Andrzej Zbrożek.