Monitor Polski

M.P.2015.894

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 316/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społeczno-kombatanckiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Raczkiewicz Zbysław Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Borowski-Beszta Tadeusz, 3. Waldowska Marianna Władysława,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczno-kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kamiński Marian, 5. Łabędzka Felicja,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczno-kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Łuszczyński Mieczysław,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi w działalności społeczno-kombatanckiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Burian Eugeniusz Jakub,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Grunt Zygmunt, 9. Maj Jan, 10. Piątek Kazimiera,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczno-kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Pałacha Ryszard,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społeczno-kombatanckiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kaczorowski Roman.