Monitor Polski

M.P.2015.866

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 269/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Malinowski Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Mikosz Andrzej Jerzy, 3. Walenczak Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Grzesiak Jarosław Piotr, 5. Jamka Maciej Mieczysław.