Monitor Polski

M.P.2015.879

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 282/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartkowiak Zbigniew Czesław, 2. Batko Jerzy Leszek, 3. Dudek Zdzisław, 4. Komarewicz Józef Antoni, 5. Kucharski Jerzy Stanisław, 6. Masłowski Grzegorz Antoni, 7. Matyśkiewicz Zbigniew Andrzej, 8. Mędrecki Henryk Roman, 9. Obuchowicz Marek, 10. Pielak Tadeusz, 11. Pińkowski Józef Antoni, 12. Pioterek Grzegorz, 13. Urbaniak Ryszard Andrzej, 14. Wojciechowski Jerzy, 15. Woźniak Lucyna, 16. Zamolski Wiesław.