Monitor Polski

M.P.2015.820

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łobzie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mogilnie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piszu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.