Monitor Polski

M.P.2015.872

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 273/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego odznaczona zostaje obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Krystyna Urszula Wolniakowski.