Monitor Polski

M.P.2015.890

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 284/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury, za działalność na rzecz pojednania polsko-żydowskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bereś Witold Romuald, 2. Burnetko Krzysztof Jacek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kobiet

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bielicka-Malinowska Barbara, 4. Łukomska-Smulska Aleksandra Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz kobiet

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Albińska Wanda Helena, 6. Białek Lidia Elżbieta, 7. Hunca Maria Ewa, 8. Nowakowska Aleksandra Bogumiła, 9. Strumiłło Ewa Barbara, 10. Wesołowska Ludmiła,

za zasługi w działalności dla dobra dziecka:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Górecka Ewa Teresa, 12. Rękas Agnieszka Maria, 13. Wesołowska Anna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Durda Renata Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Antoniak Piotr Jan, 16. Długosz Bożena Daniela, 17. Szczepanowska Henryka Rozalia.