Monitor Polski

M.P.2015.871

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 280/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. bryg. Dziedzic Jan, 2. gen. dyw. Wojtan Anatol Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. płk Chrzanowski Wiesław, 4. gen. bryg. Domżalski Krzysztof, 5. Kalwasiński Ryszard Włodzimierz, 6. gen. bryg. Łukowski Dariusz Antoni, 7. płk Płonka Piotr Józef, 8. płk Więckowski Sławomir,

za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

9. płk Słodczyk Adam Grzegorz,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Darowski Roman Leszek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za dokumentowanie i pielęgnowanie prawdy o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Siedlecki Andrzej Maciej.