Monitor Polski

M.P.2015.869

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 239/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Majewski Henryk Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Frąckowiak Marek Zenon,

pośmiertnie

3. Kledzik Zdzisław Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Czechmanowska Danuta, 5. Golik Adam, 6. Hir Zbigniew Józef, 7. Jonak Marian, 8. Karkuszewska Wiktoria, 9. Kosiedowski Grzegorz Marian, 10. Królikowska Agnieszka, 11. Krzemiński Ireneusz, 12. Leczkowska Joanna, 13. Miszczak Jarosław Jerzy, 14. Miszczak Zygmunt Marek, 15. Nagalska Agnieszka Magdalena, 16. Ostrowska Ewa Maria, 17. Pasieczny Marek, 18. Stall Leszek Romuald, 19. Trembilska Małgorzata Maria, 20. Ujas Eugeniusz,

pośmiertnie

21. Leczkowski Waldemar Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Związku Australijskiego

22. Birgin Clare,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kwiecień Romuald Andrzej, 24. Marczak Benedykt, 25. Palacz Janusz Grzegorz, 26. Sobczyk Andrzej.