Monitor Polski

M.P.2015.893

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 312/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Łukaszczyk Zygmunt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Widzyk Jerzy Jacek,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Borkowski Krzysztof Tadeusz, 4. Jakubas Zbigniew Marek,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Eberhardt Adam Roman,

za wybitne zasługi dla umacniania obronności kraju, za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony granic państwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. płk SG Gąsiorowski Janusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Hajdarowicz Grzegorz Marek,

za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Jóźwiak Jarosław Tomasz.