Monitor Polski

M.P.2015.880

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 298/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczno-kombatancką

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Cercwadze-Wardisiani Jerzy,

za zasługi na rzecz rozwoju kultury, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chajdecki Bartosz Adam, 3. Sołtysiak Grzegorz Paweł,

na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości:

za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

4. Majkowski Jerzy, 5. Rusztyn Henryk, 6. Stasiewicz Janusz,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

7. Bratek Tadeusz, 8. s. Chobotko Antonina, 9. Dławichowski Andrzej, 10. Drążewski Andrzej, 11. Gordon Zofia, 12. Jagodzińska-Wyszogrodzka Barbara, 13. Pindor Franciszek Jerzy, 14. Śliwczyńska Jadwiga, 15. Wolny Włodzimierz Marian.