Monitor Polski

M.P.2015.882

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 297/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Anusz Andrzej Karol, 2. Anusz Anna Urszula, 3. Cygonik Grzegorz Maciej, 4. Jakubowicz Czesław Marian, 5. Jarząb Grażyna, 6. Koźmiński Bogdan Maria, 7. Król Elżbieta Małgorzata, 8. Kubiak Witold Lucjan, 9. Laga Krzysztof Piotr, 10. Mazur Krzysztof Janusz, 11. Mętrak Krzysztof, 12. Miszczak Zygmunt Marek, 13. Moskowicz-Moczulska Maria Ludwika, 14. Moszpański Janusz, 15. Perzyna Łukasz, 16. Woźniak Jerzy,

pośmiertnie

17. Janiszewska Wiesława, 18. Wielechowski Paweł Stanisław.