Monitor Polski

M.P.2015.878

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 272/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego oraz integracji środowiska archiwistów, za wkład w rozwój edukacji archiwalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Herdzin Beata Urszula, 2. Klimkiewicz Sabina, 3. Sałagacka Jadwiga Kazimiera,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Chorążyczewski Waldemar, 5. Jabłoński Andrzej Piotr, 6. Stryjkowski Krzysztof Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Suchmiel Ewa Halina,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Antos Dorota, 9. Chłędowska Krystyna, 10. Chłędowski Michał, 11. Jasiński Tadeusz Antoni, 12. Kurowski Józef Krzysztof, 13. Marciniec Adam, 14. Marnik Joanna Maria, 15. Mokrzycki Wojciech, 16. Sułkowski Łukasz Michał, 17. Szweda Wojciech Wacław, 18. Szymański Zdzisław Andrzej, 19. Zych Marcin Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bisztyga Andrzej Michał, 21. Gładkowski Krzysztof Gabriel, 22. Łukasik Joanna Małgorzata, 23. Oleksy Mariusz Franciszek, 24. Orzechowski Mirosław, 25. Plawgo Bogusław, 26. Rubacha Jarosław, 27. Surowik Dariusz, 28. Szukalski Piotr, 29. Szczebiot Ryszard, 30. Włoch Iwona Wanda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Gomółka-Pawlicka Małgorzata, 32. Grobelny Jacek Jan, 33. Jakubczyk Dorota, 34. Kopecki Grzegorz Henryk, 35. Muzyk Agnieszka Barbara, 36. Siekierda Zdzisław Jan, 37. Sychowicz Krzysztof,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi dla leśnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Pilch Adam Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Morka Stefan,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gólczewski Tomasz Andrzej, 41. Granicka Ludomira Harriet,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Dębowska Małgorzata, 43. Foltyński Piotr, 44. Kacprzak Michał Kazimierz, 45. Sawosz Piotr Leszek, 46. Stachowska-Piętka Joanna Dorota, 47. Toczyłowska Beata,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Rumiński Krzysztof Jerzy, 49. Szulc Anna, 50. Wojda Roman,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rzemiosła w Polsce

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Gimbut Jan, 52. Kliś Jan Henryk, 53. Kowalski Stefan Karol, 54. Kudłacz Marian Antoni, 55. Nowiński Mieczysław, 56. Roszko Mirosław, 57. Wiśniewska Anna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Borkowski Wojciech Stanisław, 59. Dec Zenon Lucjan, 60. Hrynkiewicz Roman, 61. Sidor Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Szuryga Wacław, 63. Wytrzyszczewski Leszek Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kołodziejczyk Dariusz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Pożak Janusz,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kulczyński Mariusz, 67. Łopocki Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Awtoniuk Regina,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności kulturalnej, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Cwynar Krzysztof Stanisław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu lokalnego dziedzictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

70. Ładoń Halina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kaszyk Stanisław, 72. Ściera Stanisław Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Kuśmierska Alina Sławina,

za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu tradycji ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Mordarski Leszek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Tokarczyk Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Ścigaj Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży:

77. Kucharska Barbara Anna, 78. Kucharski Ryszard Jacek, 79. Marcińczyk Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

80. Machaj Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

81. Małek Robert,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska diabetyków w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

82. Walas Rafał Aleksander,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Borkowski Mariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Lewin Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Szybowski Edward, 86. Wieczorek Michał Jerzy, 87. Zarajczyk Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Orlikowski Bronisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Wójcik Mieczysław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Szmytkowski Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

91. Sekuła Jan, 92. Waćkowski Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju idei partycypacji społecznej

93. Winiarska-Czajkowska Maja,

za zasługi w popularyzowaniu historii Polski, za działalność społeczną na rzecz środowiska kombatantów

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kowalczyk Filip Andrzej.