Monitor Polski

M.P.2015.895

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 321/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Józefczyk Mieczysław Władysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu terytorialnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kacprzyk Dariusz Marian, 3. Śmigielska Janina.