Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2015.853

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 249/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dąbrowski Waldemar Piotr,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Klesyk Andrzej Piotr,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Morawiecki Mateusz Jakub, 4. Pawłowski Wojciech Roman, 5. Szpil Wojciech, 6. Wirth Herbert Wilhelm, 7. Woszczyk Marek Piotr, 8. Zamasz Krzysztof Michał.