Monitor Polski

M.P.2015.859

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 259/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej, za zasługi dla polskiej kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Haliński Andrzej Marek,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju polskiej nauki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Stepnowski Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bień Jan, 4. Buszewski Bogusław Andrzej, 5. Drabowicz Józef, 6. Golonka Leszek Jan, 7. Gołąbczak Andrzej Ryszard, 8. Huzar Zbigniew Józef, 9. Łabętowicz Jan Józef, 10. Rolski Tomasz, 11. Szuber Jacek Lucjan, 12. Świergiel Artur Hugo, 13. Tadeusiewicz Michał Andrzej, 14. Tomidajewicz Janusz Jerzy, 15. Urbańczyk Przemysław Ludwik, 16. Witkowski Andrzej, 17. Zybert Elżbieta Barbara,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Leśnik Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Pawłowska Dorota Helena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939"

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Szymkowiak Hubert Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939"

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Panaszek Bogusław, 22. Zych Jadwiga Maria,

za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju polskiej nauki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Waniak Jadwiga Zofia.