Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.836

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 211/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lisowski Paweł,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bakuła Bogusław, 3. Bulska Ewa Joanna, 4. Ciesielski Wojciech Radosław, 5. Fortuniak Krzysztof, 6. Hubalewska-Dydejczyk Alicja, 7. Kołaczkowski Marcin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Burda Bogumiła, 9. Chudzik Tomasz, 10. Kozłowski Cezary Artur, 11. Krajewska Barbara, 12. Krajewska Małgorzata, 13. Marynowski Leszek Marek, 14. Odoj Grzegorz Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Szelecka Alina Anna, 16. Sztangret Izabela Barbara, 17. Szul Aleksandra Maria, 18. Zieliński Tomasz Bronisław,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz obronności kraju:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. ppłk Grzeszczak Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. kmdr Grabiec Dariusz Piotr,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kautz Stanisław Włodzimierz,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Giannopoulos Krzysztof Georgios,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bień Agnieszka Maria, 24. Pawlikowski Jakub Karol,

na wniosek Rzecznika Praw Dziecka

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci, za wspieranie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Sobiesiak Anna Maria,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Jerzak Janusz Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Daleczko Alicja Barbara, 28. Mazur Iwona Maria, 29. Sokołowski Maciej Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Hulacka Janina Anna, 31. Wolna Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gruntkowska Lilla, 33. Rogiński Bogusław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kuliński Wojciech Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Banasiak Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kasprzak Andrzej, 37. Kowalski Arkadiusz, 38. Krawczyk Jan, 39. Łukaszewski Lucjan Antoni, 40. Wiewióra Robert Krzysztof, 41. Wojciechowski Mariusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska diabetyków w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Cendrowska Hanna, 43. Flenz-Drzewiecka Wanda Elżbieta, 44. Kawka Grzegorz Jarosław, 45. Rzeszotarski Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kempiński Krzysztof Marek, 47. Kucharczyk Dariusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Pszczolinski Jan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Chwedaczuk Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju idei samorządności w Polsce:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Anasiewicz Jacek Zbigniew, 51. Becher Artur, 52. Bojko Lech Franciszek, 53. Dragan Piotr Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Brzeziński Krzysztof Marek, 55. Gołębiowski Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Chmielewski Marek Bolesław, 57. Domański Marek, 58. Dura Maria Teresa, 59. Spustek Janusz Andrzej, na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Maryniak Adam.