Monitor Polski

M.P.2015.889

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 307/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gaszyński Marek Piotr, 2. Legowicz Wiktor, 3. Sytner Henryk Jerzy, 4. Szabłowska-Szabel Maria Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Brzoska Andrzej Piotr, 6. Cichecki Henryk, 7. Górski Krzysztof Edward, 8. Grzesiowski Krzysztof Tomasz, 9. Janisz Andrzej Danek, 10. Klimaszewski Krzysztof, 11. Mazur Aleksander, 12. Michałowski Stanisław, 13. Pawłowski Piotr Kazimierz, 14. Syta Włodzimierz, 15. Sztompke Paweł, 16. Zimoch Tomasz Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Golec Agnieszka Ewa, 18. Jaskulska Jolanta, 19. Jedliński Wojciech Stanisław, 20. Krajewski Zbigniew Józef, 21. Królewski Mirosław, 22. Lasota Bogusław Kazimierz, 23. Leo-Sielicka Agnieszka Elżbieta, 24. Lidke Robert, 25. Listowski Waldemar Stanisław, 26. Tomaszewski Jerzy, 27. Zwyrzykowski Marek Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Iwaszko Jan, 29. Jaźwiński Ryszard, 30. Karpisz Stefan Jerzy, 31. Kołodziejska Aldona Danuta, 32. Kurczyńska Krystyna Teresa, 33. Kwil Lidia Alicja, 34. Mamos-Gawryś Elżbieta Zdzisława, 35. Marzec Piotr Karol, 36. Mizera Ewa Irena, 37. Pniewski Krzysztof, 38. Skomorowski Andrzej Edmund, 39. Stanisławiak Jacek, 40. Szwedowska Joanna, 41. Wacnik Józef, 42. Warenycia Jan Stefan, 43. Wojciechowska Elżbieta, 44. Wojdalińska Cecylia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Burgemejster Danuta Maria, 46. Kowalska Barbara Alina, 47. Kruszewska Elżbieta, 48. Kwieciński Paweł Wojciech, 49. Śmiałowska Jolanta, 50. Woroszylska Natalia.