Monitor Polski

M.P.2015.887

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 304/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w budowaniu niezależnej i profesjonalnej służby cywilnej w demokratycznej Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Richards James,

na wniosek Ministra Gospodarki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Fajkiel Aleksander, 3. Kluska-Nawarecka Stanisława, 4. Leśniewski Wojciech, 5. Pirowski Zenon, 6. Sobczak Natalia, 7. Turzyński Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Pytel Andrzej, 9. Warmuzek Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Czekaj Edward, 11. Darłak Paweł, 12. Długosz Piotr, 13. Dudek Piotr, 14. Gazda Andrzej, 15. Izdebska-Szanda Irena, 16. Książek Marzanna, 17. Kudyba Artur, 18. Nowak Rafał, 19. Palma Aleksander,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Belica Sławomir, 21. Bienias Andrzej, 22. Borucki Robert, 23. Drab Krzysztof, 24. Kucharski Waldemar, 25. Tuzimek Bogusław, 26. Woźniak Zenon, 27. Żak Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bednarczyk Renata, 29. Gawor Jerzy, 30. Goguła Ryszard, 31. Korcz Wojciech, 32. Nawrot Grzegorz, 33. Nędzi Konrad, 34. Staniaszek Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bednarczyk Stanisław, 36. Cywka Marek, 37. Kula Jarosław, 38. Petryka Piotr, 39. Potiopa Karol, 40. Puła Radosław, 41. Rogoś Mirosław, 42. Seliga Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Filipowicz Joanna Halina, 44. Kalkhoff Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Lewandowski Grzegorz, 46. Urbański Waldemar, 47. Wójcik Stanisław Jan,

za zasługi w działalności związkowej i społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Witkowski Sylwester Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kaczor Kazimierz Marek, 50. Maślany Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. o. Zakrzewski Jerzy Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Siekierko Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Czepe Roman, 54. Wysocka Irena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Huszcza Zbigniew, 56. Kajko Krzysztof, 57. Szabat Edward Roman,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Kurowski Wincenty Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Groenwald Dariusz Piotr, 60. Willa Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Pogosjan Artur, 62. Wroński Jacek,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Ciołczyk Janusz Kazimierz, 64. Gowarzewski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Biskup Czesław Józef, 66. Ciołczyk Wanda Krystyna, 67. Kula Henryk Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Ekiert Stefan, 69. Nowak Kazimierz Józef, 70. Wachowiak Irena Jadwiga,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Chmaruk Krzysztof, 72. Jarzyński Wiesław Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Grzybowska Anna Bożena,

za zasługi w działalności na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Kucharski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w rozwijaniu i promowaniu polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Sciezynska Magdalena Sława,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Witucka Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Barański Tomasz, 78. Maliński Adam, 79. Ochędalska Ewa Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Baranowska Ewa Dorota,

za zasługi w działalności na rzecz krzewienia idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. But Zenon Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Popiół Arkadiusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Tymicz Dariusz Michał.