Monitor Polski

M.P.2015.897

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 315/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania wiedzy z dziedziny astronomii i fizyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lewandowski Włodzimierz Andrzej,

na wniosek Ministra Gospodarki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Buła-Kopańska Agnieszka, 3. Lewicki Arkadiusz Tadeusz, 4. Swędrowska-Dziankowska Ewa Maria,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Czapliński Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Beker Wilhelm Henryk, 7. Chrobok Andrzej Paweł, 8. Drosik Andrzej Zbigniew, 9. Fila Ewald Piotr, 10. Jarosińska Agnieszka Aniela, 11. Kaczmarczyk Ryszard, 12. Kierpal Henryk, 13. Klimas Jolanta Maria, 14. Kołeczko Jerzy Henryk, 15. Kulpa Andrzej Jan, 16. Oleksów Jan Józef, 17. Pietrek Konrad Franciszek, 18. Sleziona Jacek Franciszek, 19. Smagała Dariusz Janusz, 20. Sokołowski Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Koik Urszula Edyta, 22. Michta Andrzej Kazimierz, 23. Wiench Albert Edmund, 24. Wojdyła Kazimierz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki:

25. Pisula Helena, 26. Pudełkiewicz Stanisława,

za zasługi w działalności na rzecz edukacji i rozwoju pszczelarstwa:

27. Kilon Zdzisław Józef, 28. Wrona Edward,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Korniak Danuta Ludwika,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Antończyk Jan, 31. Peukert Marzanna,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Okoń Adam Wojciech, 33. Pawlak Krzysztof, 34. Wolski Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Derej Leszek, 36. Malara Darosław, 37. Pilichowski Daniel Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Trzepizur Henryk Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Machura Andrzej Marcin, 40. Machura Lucjan, 41. Piotrowski Jacek Jaromir, 42. Szwarlik Krzysztof Józef,

za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność społeczną i charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Wójcik Tomasz Marcin,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w edukacji na rzecz bezpieczeństwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Zduniak Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Wiza Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bąk Andrzej Roman, 47. Urbanowicz Andrzej Lucjan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Kamiński Krzysztof Marian, 49. Sikorski Michał, 50. Wawrzyniak Tomasz, 51. Włodarczak Piotr.