Monitor Polski

M.P.2015.873

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 275/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Bułgarii

za zasługi w działalności polonijnej, za upowszechnianie wiedzy o polskiej historii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Raczew Ewa Maria,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy naukowej, za osiągnięcia w pracy badawczej w dziedzinie chemii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lehn Jean-Marie,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Kanadzie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Szlamp-Fryga Terese,

za zasługi w działalności polonijnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Miles-Dixon Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kucy Jan Kazimierz, 6. Kunikiewicz Urszula, 7. Moss Teresa, 8. Podraza Stanisław, 9. Walewski Kazimierz,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej i uczelnianej, za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Wozny Günter Richard,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi dla społeczności polskiej, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. ks. Reczek Marek Józef, 12. Piórkowska Barbara s. Krzysztofa, 13. s. Sabok Teresa Krystyna,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi dla środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za popularyzowanie wiedzy o polskiej historii i kulturze:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Chmielowiec Ryszard, 15. Pniewska Danuta,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Buczek Barbara,

za zasługi dla środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za popularyzowanie wiedzy o polskiej historii i kulturze:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Вildziuk Artur Mirosław, 18. Bildziuk Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kukliński Roman Bogdan.