Monitor Polski

M.P.2015.876

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 268/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania sportu osób niepełnosprawnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Olszański Michał, 2. Skowroński Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania sportu osób niepełnosprawnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gałązka Bogusław, 4. Janowicz Jerzy, 5. Kurkowski Grzegorz, 6. Małkus Grzegorz Kazimierz, 7. Strzałkowska Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Вanasik-Zarańska Róża Bożena, 9. Gawrysiak Anetta, 10. Hałambiec Ewa, 11. Nowak Natalia, 12. Styczeń-Lasocka Joanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Ogińska Maria.