Monitor Polski

M.P.2015.884

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 285/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności kraju, za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Balcerowicz Bolesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pawłowski Jacek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kowalewski Marian,

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Dmochowska Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Goryszewski Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Kraśnicki Andrzej Piotr,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki leśnej, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Dawidziuk Janusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Komar Michał Wacław,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kosman Marceli,

za wybitne zasługi dla rozwoju żeglarstwa w Polsce, za działalność charytatywną i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Kot Wojciech,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie archeologii, za działalność społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Kruppé Jerzy Józef,

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Niemczycki Zbigniew Marian,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Prawda Roman,

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Wawer Zbigniew,

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. płk Bartoszewski Sylwester Roman,

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Daniłowicz Witold Adam, 17. Proksa Aleksander Andrzej, 18. Zalewski Edward Zbigniew,

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Jachiewicz-Szmidt Alicja,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Rybowski Wojciech Tadeusz,

za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Sabiniarz Jan,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności popularyzatorskiej w dziedzinie historii wojskowości

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Tym Juliusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju leśnictwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Wasiak Adam Grzegorz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie okulistyki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Wylęgała Edward Aleksander,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Kalinowski Sławomir Tomasz,

za zasługi dla rozwoju gospodarki w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Prawda Anna,

za osiągnięcia w pracy twórczej, za dokumentowanie najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Szlaga Michał,

za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Turczyk Mariusz Piotr,

za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Warmusz Jan Jerzy,

za osiągnięcia w pracy zawodowej i twórczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Wieliczko Leszek.