Monitor Polski

M.P.2015.856

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 253/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za pracę na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Niezgoda Zbigniew Jan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

2. Kalaszczyńska-Kikiewicz Marzenna Róża.