Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2015.840

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 219/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju włókiennictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Brzeziński Stefan Włodzimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Sójka-Ledakowicz Jadwiga,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie fizyki i techniki jądrowej, za zasługi dla gospodarki narodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dybczyński Rajmund Stanisław, 4. Moszyński Marek Stanisław, 5. Sadowski Marek Jan, 6. Strupczewski Andrzej Ludwik,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Dobrzyński Ludwik Roman, 8. Krzysztoszek Grzegorz Zbigniew, 9. Michalik Jacek Jarosław, 10. Ostyk-Narbutt Jerzy Zbigniew, 11. Socha Dariusz Józef, 12. Stachowicz Wacław, 13. Wilczyński Janusz, 14. Wrochna Grzegorz Jacek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Koczy Bogdan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Jakubiszyn Jerzy Zbigniew,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie genetyki i hodowli zwierząt:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Modliński Jacek Andrzej, 18. Zwierzchowski Lech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Horbańczuk Jarosław, 20. Jezierski Tadeusz Antoni,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Jaszczewska Irena,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie górnictwa i ochrony środowiska

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Kowalski Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk sybirackich i kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Lewicki Jerzy Michał,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Pankowski Bolesław,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz innowacyjność w dziedzinie automatyki, za zasługi dla gospodarki narodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Szynkarczyk Piotr Michał,

za wybitne zasługi w dziele ratowania i ochrony dóbr polskiego dziedzictwa kulturowego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

26. Galera Franciszek.