Monitor Polski

M.P.2015.858

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 252/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zuchora Krzysztof Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i wychowawczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Zielazek Henryk,

za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz ruchu harcerskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Czopowicz Zbigniew Roman, 4. Górczyński Witold, 5. Korbecka Elżbieta Maria, 6. Łach Jacek, 7. Marek Jerzy, 8. Piotrowski Ireneusz Mirosław, 9. Rakowski Mariusz Cezary, 10. Robakowski Grzegorz, 11. Stepan Kazimierz Marian,

za zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Jakobsche Jerzy Michał, 13. Koszewska Marzenna Zdzisława, 14. Łotysz Iwona,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przestrzegania prawa sportowego, za osiągnięcia dla polskiego ruchu olimpijskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Białous-Zuchowicz Maria Halina,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu, za osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Broniewski Kajetan Tomasz,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za zasługi dla ochrony zdrowia

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Drews Michał Roman, 18. Grajek Stefan Lucjan, 19. Grzymisławski Marian Błażej, 20. Kostewicz Waldemar, 21. Lulek Janina Krystyna, 22. Szyfter Witold, 23. Wierusz-Kozłowska Małgorzata Kazimiera,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego i środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Karasiewicz Zofia Teresa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Łopatka Mieczysław Edwin, 26. Rabsztyn Grażyna Józefa, 27. Sypniewski Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za osiągnięcia zawodowe

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

28. Poniatowski Bogusław,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz ruchu harcerskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Przybysz Edward Wawrzyniec, 30. Truchlewski Leszek Tadeusz.