Monitor Polski

M.P.2015.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 247/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla budowania potencjału obronnego Polski, za osiągnięcia w działalności na rzecz kultywowania i przywracania tradycji Sił Zbrojnych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. broni Majewski Lech Lucjan,

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Althamer Paweł, 3. Fronczewski Piotr, 4. Pawlikowski Paweł Aleksander,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Beczała Piotr, 6. Przebinda Halina Anna, 7. Szczęśniak Małgorzata,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania kultury i sportu w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kulczyk Jan Jerzy,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania przestępczości

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Pływaczewski Emil Walenty,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii i tradycji społeczności żydowskiej w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Folwarczny Andrzej Piotr, 11. Junczyk-Ziomecka Ewa, 12. Pawlak Grażyna, 13. Wiślicki Piotr Stefan,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Janicki Mieczysław,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Kruszewski Zbigniew Paweł, 16. Romanowski Andrzej, 17. Smulikowska Stefania Józefa,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. gen. dyw. Rozmus Mirosław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu, za osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Wójtowicz Jerzy.