Monitor Polski

M.P.2015.892

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 300/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Ameryce Łacińskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla polskiej archeologii, za osiągnięcia naukowe, za rozwijanie polsko-peruwiańskiej współpracy naukowej

1. Makowski Krzysztof Cezary,

za wybitne zasługi w promowaniu Polski, za rozwijanie polsko-ekwadorskiej współpracy

pośmiertnie

2. Morawski Tomasz Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii

3. o. Nawrot Piotr Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi dla polskiej archeologii, za osiągnięcia w pracy badawczej:

4. Giersz Miłosz Paweł, 5. Prządka-Giersz Patrycja Monika,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury:

6. Grudzińska-Lopez Bożena Wanda, 7. Kralewska Canchaya Maria Aleksandra, 8. Matuśkiewicz-Rivas Teresa Grażyna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Peru, za niesienie pomocy potrzebującym

9. ks. Łach Ryszard,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Argentyńskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Argentynie

10. Stachnik Jan Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego, za promowanie Polski

11. o. Twaróg Jacek Piotr,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności polonijnej

12. Mickiewicz Mónica Cristina,

obywatele Republiki Argentyńskiej

13. Jozwicki Andres Stanislao, 14. Koprowski Juan Enrique, 15. Leniek Sofia,

obywatele Republiki Czeskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy naukowej i uczelnianej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Doležal Petr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Strnadel Bohumir,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Francuskiej

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Francji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kowalczyk Stefan Jacenty, 19. Righesso Beata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Guilhou Magdalena Maria,

obywatelka Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Francji, za promowanie Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Aghamalian-Konieczna Franciszka,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Kanadzie:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

22. Manuski Andrzej,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy naukowej, uczelnianej i regionalnej, za promowanie Polski

23. Skorek Adam Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiego folkloru

24. Tacreiter Kersti Alexandra,

obywatel Republiki Macedonii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-macedońskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Casule Slobodan,

obywatel Malezji

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-malezyjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Bin Sabeh Jamaluddin,

obywatel Mongolii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-mongolskiej wszechstronnej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Luvsanvandan Bold,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów

za wybitne zasługi dla środowiska polonijnego w Królestwie Niderlandów, za działalność charytatywną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28. ks. Trypuć Sławomir,

obywatele Królestwa Niderlandów:

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za promowanie polskich artystów za granicą, za osiągnięcia w działalności artystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Szreder Robert,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Van Der Velden Petrus Aloysius Christianus Maria,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Leenaars Cornelis Petrus Adrianus Joseph,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy handlowej, za promowanie Polski:

32. Kelner Henryk, 33. Sharon Reuben,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia polsko-żydowskiego, za promowanie Polski

34. Robinsohn Jan,

obywatele Federacji Rosyjskiej

za zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za działalność polonijną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Biestużewa Irina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Szykier Filip,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Szadrin Witalij,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi dla środowiska polonijnego

38. Kott Ryszard Krzysztof,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej myśli technicznej oraz krzewieniu polskiej kultury w USA

39. Białasiewicz Jan Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

40. ks. Koper Ryszard Eugeniusz, 41. Popielak Barbara, 42. Szramel Mirosława Anna,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w USA:

43. Cholewińska Anna Ewa, 44. Gadzina Stanisław, 45. Kołodziej Mariusz, 46. Majkut-Szuta Katarzyna Ewa,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w USA

47. Chłopecka Vande Sande Elżbieta Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i tradycji narodowych, za działalność polonijną

48. Chumięcki Marcin Bartosz,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

49. Lachert-Segal Hanna Katarzyna,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy, za działalność na rzecz włączenia Polski do programu bezwizowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

50. Durbin Richard, 51. Schumer Charles,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

52. Bennet Michael, 53. Menendez Robert, 54. Rubio Marco,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy regionalnej

55. Kreutzer Kenneth John,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury

56. Kusmierczak Stephen,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

57. Pienkos Mark Edward,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności polonijnej

58. Golubiec John,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali na Ukrainie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia i dialogu polsko-ukraińskiego:

59. ks. Buras Jan, 60. ks. Czajka Władysław,

za wybitne zasługi dla polskiej społeczności na Ukrainie, za promowanie polskiej kultury

61. ks. Przywuski Adam,

za wybitne zasługi dla polskiej społeczności na Ukrainie, za pomoc w bezpiecznej ewakuacji Polaków z Donbasu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

62. ks. Rapa Grzegorz,

za zasługi dla polskiej społeczności na Ukrainie, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Iwaszko Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. ks. Ścisłowicz Andrzej Józef,

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w kultywowaniu polskich tradycji narodowych, za ratowanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, za działalność na rzecz polskiej społeczności na Ukrainie:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

65. ks. bp Dubravskiy Leonid,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

66. ks. Kosobucki Alojzy Leonid, 67. ks. Kowalów Witold Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury:

68. Burko Serhij, 69. Chomyn Ihor, 70. Staruszko Walentyna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia i dialogu polsko-ukraińskiego

71. Dobko Ihor,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy, za propagowanie polskiej kultury i historii

72. Glinczewski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w promowaniu polskiej kultury

73. Posztaruk Danyło,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk leśnych, za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej

74. Sukovata Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla polskiej społeczności na Ukrainie

75. ks. Łukasiewicz Władysław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polskich kombatantów

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

76. Straczyński Marek,

za zasługi w promowaniu Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Brodziński Witold Mieczysław,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

za zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Paździor Wiesław Kazimierz,

obywatele Związku Australijskiego

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-australijskiej współpracy naukowej w dziedzinie medycyny

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

79. Patrick Jim, 80. Roberts Chris.