Monitor Polski

M.P.2015.845

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 229/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kwiecień Mariusz, 2. Kurzak Aleksandra, 3. Łysak Paweł, 4. Szumowska Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Lisowski Zbigniew Andrzej,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Matusik Stanisław Włodzimierz, 7. Miętus Mirosław Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Konieczna Ewelina, 9. Przysiężna-Pizarska Magdalena Anita, 10. Siemionow Justyna Maria, 11. Smoleń Renata, 12. Wereszczyńska Katarzyna,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. gen. bryg. Rajchel Jan Bogdan,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kisiel Kazimierz, 15. Mazański Tomasz Szczepan, 16. Mergalski Stanisław,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Ambroży Tadeusz,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Nadolczak Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Gwizdała Włodzimierz Mirosław, 20. Noceń Leszek,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz samorządu aptekarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Borowiecki Leon Stanisław, 22. Jaskros-Głogowska Leokadia, 23. Jura Kazimierz Jan, 24. Kokot Ewa Maria, 25. Lipińska Anna Maria, 26. Prygiel Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Jasiński Jerzy Antoni, 28. Komarczewski Remigiusz Mieczysław, 29. Smoliński Dariusz Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Szczegielniak Barbara Anna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w odkrywaniu i upamiętnianiu historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kmieć Robert Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Łabęcki Edmund,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bałdych Adam Bolesław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Skrzypek Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

35. Bałuszyński Sławomir, 36. Gawrecki Jacek, 37. Janus Krzysztof, 38. Michałowski Jacek, 39. Tomala Tomasz Konrad,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego:

40. Biegaj Robert Zbigniew, 41. Kowalski Dariusz Andrzej, 42. Mordarski Marek Krzysztof, 43. Płonka Monika Paulina,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

44. Chwałek Henryk Jan, 45. Ciesielka Wiesław Jan, 46. Koterba Grzegorz, 47. Szczepaniak Mariusz,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

48. Cyganik Bronisław, 49. Mazurkiewicz Jakub o. Bartłomiej,

za zasługi w działalności na rzecz sportu wędkarskiego oraz ochrony wód

50. Fornalik Edward,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

51. Dobrogost Jan Sylwester,

za zasługi w działalności technicznej, społecznej oraz na rzecz funkcjonowania systemów IT

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Nita Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Masny-Askanas Ewa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei wolontariatu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Głuszek Piotr, 55. Kaczmarek Martyna Małgorzata,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kędzior Zdzisław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju dziennikarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Michajłow Agnieszka, 58. Naliwajek Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Dybuk Marcin, 60. Gwoździewicz-Rembalska Beata, 61. Matuszewska Joanna, 62. Szmidtke Leszek,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Wieczorek Dariusz Eligiusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Magdziarz Sylwin Jan, 65. Małecki Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Adamczyk Marcin,

za zasługi dla literatury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Wojtasik Ewa Maria,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Świniarski Alojzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Goszka Jan Franciszek,

za popularyzowanie kultury ludowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Cyfus Edward Henryk,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi dla rozwoju i popularyzowania sztuki introligatorskiej, za promowanie kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kurtiak Urszula, 72. Ley Edward Stefan,

za zasługi w krzewieniu i promowaniu kultury ludowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Szybisty Anatol.