Monitor Polski

M.P.2015.852

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 248/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne zasługi w ochronie oraz popularyzowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czerner Olgierd Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Konopka Marek Hugo.