Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2015.848

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 241/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w działalności społecznej i charytatywnej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zubelewicz Józef Adam,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Garliński Marek, 3. Gontarz Zbigniew.