Monitor Polski

M.P.2015.826

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Mariana Palikota

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 11 września 2015 r., mandatu posła Janusza Mariana Palikota wybranego z listy kandydatów na posłów nr 4 Komitetu Wyborczego Ruch Palikota w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.
Od postanowienia przysługuje Panu Januszowi Marianowi Palikotowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.