Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.841

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 czerwca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 217/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

1. str. Czopek Daniel, 2. mł. ogn. Czubacki Radosław Jacek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Kaźmierczak Piotr Wacław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

4. Ciupka Michał, 5. Tomasik Przemysław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

6. Kozłowski Andrzej, 7. Pracownik Mirosław Leszek.