Monitor Polski

M.P.2015.870

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 274/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Włodarski Krzysztof Witold,

pośmiertnie

2. Gogacz Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Borusewicz Józef, 4. Chrystowski Leszek, 5. Falkowska Izabella Maria, 6. Falkowski Wojciech Krzysztof, 7. Goliński Wojciech, 8. Kawka Jarosław Grzegorz, 9. Kiżewski Kazimierz, 10. Koliński Tomasz Michał, 11. Kołodziejczyk Janusz Tadeusz, 12. Kondrakiewicz Paweł, 13. Kurowska Marianna Katarzyna, 14. Malinowska Maria, 15. Malinowski Augustyn Wojciech, 16. Morawska Maria, 17. Murkowska Małgorzata, 18. Murkowski Andrzej Jerzy, 19. Pasierbski Andrzej Kazimierz, 20. Popielarz Mariusz, 21. Pusz Dariusz Wojciech, 22. Szymańska Maria, 23. Wojdakowski Adam, 24. Zając Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Krauze Krystyna Bogusława, 26. Lewandowska Ewa Izabela, 27. Lewandowski Stanisław Adam, 28. Lis Wiesław Adam, 29. Rudnik Leszek Stanisław, 30. Szumiło Halina Małgorzata, 31. Zając Ryszard.