Wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Monitor Polski

M.P.2015.814

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji 2

Na podstawie art. 86b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ogłasza się wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:
1)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI PRZEKRACZA WARTOŚĆ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI 3

WojewództwoNazwa strefy 4 Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2014 [μg/m3]
dolnośląskieaglomeracja wrocławska26
miasto Legnica26
miasto Wałbrzych24
kujawsko-pomorskiemiasto Włocławek21
lubelskieaglomeracja lubelska22
łódzkieaglomeracja łódzka24
małopolskieaglomeracja krakowska36
miasto Tarnów29
mazowieckieaglomeracja warszawska24
miasto Płock23
miasto Radom25
opolskiemiasto Opole24
podkarpackiemiasto Rzeszów26
podlaskieaglomeracja białostocka21
śląskieaglomeracja górnośląska34
aglomeracja rybnicko-jastrzębska31
miasto Bielsko-Biała32
miasto Częstochowa30
świętokrzyskiemiasto Kielce29
wielkopolskieaglomeracja poznańska25
miasto Kalisz28

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI 5

WojewództwoNazwa strefy 6 Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2014 [μg/m3]
kujawsko-pomorskieaglomeracja bydgoska19
miasto Toruń17
lubuskiemiasto Gorzów Wielkopolski16
miasto Zielona Góra20
pomorskieaglomeracja trójmiejska16
warmińsko-mazurskiemiasto Olsztyn17
miasto Elbląg17
zachodniopomorskieaglomeracja szczecińska16
miasto Koszalin13
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Przepisy niniejszego obwieszczenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1).
3 Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).
4 Obszary stref określa rozporzrozporząądzeniedzenieMinistra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).
5 Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).
6 Obszary stref określa rozporzrozporząądzeniedzenieMinistra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).