Wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Monitor Polski

M.P.2016.939

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji 2

Na podstawie art. 86b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) ogłasza się wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:
1)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI PRZEKRACZA WARTOŚĆ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI1)

WojewództwoNazwa strefy2)Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5

dla roku 2015

[µg/m3]

dolnośląskieaglomeracja wrocławska25
miasto Legnica25
miasto Wałbrzych22
lubelskieaglomeracja lubelska22
łódzkieaglomeracja łódzka23
małopolskieaglomeracja krakowska33
miasto Tarnów26
mazowieckieaglomeracja warszawska23
miasto Płock23
miasto Radom25
opolskiemiasto Opole22
podkarpackiemiasto Rzeszów24
podlaskieaglomeracja białostocka21
śląskieaglomeracja górnośląska32
aglomeracja rybnicko-jastrzębska29
miasto Bielsko-Biała29
miasto Częstochowa28
świętokrzyskiemiasto Kielce27
wielkopolskieaglomeracja poznańska25
miasto Kalisz28
1) Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

2) Obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI1)

WojewództwoNazwa strefy2)Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5

dla roku 2015

[µg/m3]

kujawsko -pomorskieaglomeracja bydgoska18
miasto Toruń19
miasto Włocławek19
lubuskiemiasto Gorzów Wielkopolski16
miasto Zielona Góra20
pomorskieaglomeracja trójmiejska15
warmińsko-mazurskiemiasto Olsztyn16
miasto Elbląg16
zachodniopomorskieaglomeracja szczecińska16
miasto Koszalin14
1) Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

2) Obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1904 i 2095).
2 Przepisy niniejszego obwieszczenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4).