Wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Monitor Polski

M.P.2017.843

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji 2

Na podstawie art. 86b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) ogłasza się wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:
1)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI PRZEKRACZA WARTOŚĆ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI 3

WojewództwoNazwa strefy 4 Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5

dla roku 2016 [µg/m3]

dolnośląskieaglomeracja wrocławska23
miasto Legnica25
miasto Wałbrzych21
lubelskieaglomeracja lubelska21
łódzkieaglomeracja łódzka22
małopolskieaglomeracja krakowska32
miasto Tarnów25
mazowieckieaglomeracja warszawska22
miasto Płock22
miasto Radom24
opolskiemiasto Opole22
podkarpackiemiasto Rzeszów23
śląskieaglomeracja górnośląska31
aglomeracja rybnicko-jastrzębska28
miasto Bielsko-Biała28
miasto Częstochowa27
świętokrzyskiemiasto Kielce24
wielkopolskieaglomeracja poznańska25
miasto Kalisz28

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI 5

WojewództwoNazwa strefy 6 Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5

dla roku 2016 [µg/m3]

kujawsko-pomorskieaglomeracja bydgoska17
miasto Toruń19
miasto Włocławek20
lubuskiemiasto Gorzów Wielkopolski17
miasto Zielona Góra20
podlaskieaglomeracja białostocka20
pomorskieaglomeracja trójmiejska15
warmińsko-mazurskiemiasto Olsztyn16
miasto Elbląg16
zachodniopomorskieaglomeracja szczecińska16
miasto Koszalin14
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Niniejsze obwieszczenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4).
3 Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).
4 Obszary stref określa rozporzrozporząądzeniedzenieMinistra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).
5 Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).
6 Obszary stref określa rozporzrozporząądzeniedzenieMinistra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).