Wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Monitor Polski

M.P.2018.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji 2

Na podstawie art. 86b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) ogłasza się wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:
1)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI PRZEKRACZA WARTOŚĆ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI1)

WojewództwoNazwa strefy2)Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2017 [µg/m3]
dolnośląskieaglomeracja wrocławska22
miasto Legnica24
łódzkieaglomeracja łódzka22
małopolskieaglomeracja krakowska32
miasto Tarnów25
mazowieckieaglomeracja warszawska21
miasto Płock22
miasto Radom24
opolskiemiasto Opole23
podkarpackiemiasto Rzeszów23
śląskieaglomeracja górnośląska30
aglomeracja rybnicko-jastrzębska29
miasto Bielsko-Biała29
miasto Częstochowa26
świętokrzyskiemiasto Kielce21
wielkopolskieaglomeracja poznańska24
miasto Kalisz26
1) Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

2) Obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI1)

WojewództwoNazwa strefy2)Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2017 [µg/m3]
dolnośląskiemiasto Wałbrzych20
kujawsko-pomorskieaglomeracja bydgoska15
miasto Toruń19
miasto Włocławek20
lubelskieaglomeracja lubelska20
lubuskiemiasto Gorzów Wielkopolski18
miasto Zielona Góra19
podlaskieaglomeracja białostocka19
pomorskieaglomeracja trójmiejska14
warmińsko-mazurskiemiasto Olsztyn16
miasto Elbląg16
zachodniopomorskieaglomeracja szczecińska15
miasto Koszalin13
1) Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

2) Obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze obwieszczenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4).