Official Gazette

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.862 | postanowienie z dnia 11 października 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.861 | postanowienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.860 | postanowienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.859 | postanowienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.858 | postanowienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.857 | postanowienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2012.856 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2012.855 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.854 | obwieszczenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce.

M.P.2012.852 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2012.851 | postanowienie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.850 | postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.849 | postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.848 | postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.847 | postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

10. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski.

M.P.2012.845 | uchwała z dnia 9 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

70. rocznica powołania do służby "Zawiszy" Szarych Szeregów.

M.P.2012.844 | uchwała z dnia 9 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2012 r.

M.P.2012.842 | komunikat z dnia 12 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2012.841 | obwieszczenie z dnia 24 października 2012 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020.

M.P.2012.839 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Kolumbia-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Nowy Jork.2012.09.25.

M.P.2012.837 | umowa międzynarodowa z dnia 25 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010.

M.P.2012.836 | obwieszczenie z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za październik 2012 r.

M.P.2012.835 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.834 | obwieszczenie z dnia 19 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2012.833 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2012.832 | postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.831 | postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.830 | postanowienie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.829 | postanowienie z dnia 18 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.828 | postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.827 | postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.826 | postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.825 | postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.824 | postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.823 | postanowienie z dnia 15 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2012.822 | postanowienie z dnia 15 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

M.P.2012.821 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

M.P.2012.820 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.819 | uchwała z dnia 24 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.818 | postanowienie z dnia 11 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.817 | postanowienie z dnia 11 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2012.816 | postanowienie z dnia 11 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.815 | postanowienie z dnia 10 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.814 | postanowienie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.813 | postanowienie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.812 | postanowienie z dnia 7 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.811 | postanowienie z dnia 7 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.810 | postanowienie z dnia 1 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.809 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2012.808 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Racjonalne wdrażanie polityki klimatycznej.

M.P.2012.807 | uchwała z dnia 12 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Indie-Polska. Umowa o koprodukcji audiowizualnej. Warszawa.2012.07.04.

M.P.2012.805 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Włochy-Polska. Umowa o grobach wojennych. Rzym.2012.03.30.

M.P.2012.801 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.800 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.799 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.798 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.797 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.796 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.795 | obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Zofii i Stefana Korbońskich.

M.P.2012.793 | uchwała z dnia 12 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2012 r.

M.P.2012.792 | komunikat z dnia 18 października 2012 r. | Akt utracił moc

25. rocznica beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny.

M.P.2012.791 | uchwała z dnia 18 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.

M.P.2012.787 | komunikat z dnia 19 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.

M.P.2012.783 | komunikat z dnia 15 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.

M.P.2012.782 | komunikat z dnia 15 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

M.P.2012.781 | komunikat z dnia 11 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2012.780 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.779 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.778 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.777 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.776 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.775 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.774 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.773 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny