Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.119 | postanowienie z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2013.118 | postanowienie z dnia 8 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.117 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.116 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.115 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.114 | postanowienie z dnia 5 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.113 | postanowienie z dnia 5 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.112 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.111 | postanowienie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.110 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.109 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.

M.P.2013.107 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.106 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.100 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.99 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2013.94 | komunikat z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2013.93 | komunikat z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2013.91 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r.

M.P.2013.89 | komunikat z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r.

M.P.2013.88 | komunikat z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2012 r.

M.P.2013.87 | komunikat z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.86 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.85 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.84 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.83 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.82 | postanowienie z dnia 12 września 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.81 | postanowienie z dnia 12 września 2012 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2013.80 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

M.P.2013.79 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

M.P.2013.78 | komunikat z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.

M.P.2013.77 | komunikat z dnia 11 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

M.P.2013.75 | uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

M.P.2013.74 | komunikat z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020".

M.P.2013.73 | uchwała z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2013.72 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali.

M.P.2013.71 | postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki.

M.P.2013.70 | postanowienie z dnia 6 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2013 r.

M.P.2013.65 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie powstania Teatru Polskiego w Warszawie.

M.P.2013.63 | uchwała z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.62 | uchwała z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2013.61 | komunikat z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.60 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.59 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.58 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.57 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.56 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2013.53 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.52 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2013.49 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2013.48 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.47 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.46 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.45 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.

M.P.2013.44 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.

M.P.2013.43 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.42 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.41 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

M.P.2013.39 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2012 r.

M.P.2013.38 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2012 r.

M.P.2013.36 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r.

M.P.2013.35 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.

M.P.2013.34 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r.

M.P.2013.33 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.

M.P.2013.32 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.

M.P.2013.30 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny