Monitor Polski

M.P.2016.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 541/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bazela Ryszard, 2. Bitka Zbigniew Józef, 3. Budrewicz Leszek, 4. Czajka Wiesław Tadeusz, 5. Dziadosz Wojciech, 6. Falenta Marek Leszek, 7. Gajda-Bardon Elżbieta Apolonia, 8. Gustab Dariusz Marian, 9. Hładczuk Jarosław Gabriel, 10. Kawalec Krzysztof Stanisław, 11. Kondracki Ryszard, 12. ks. Kopko Marian Józef, 13. Koziar Jan Andrzej, 14. Kunigowski Jan, 15. Kwas Adam Kazimierz, 16. Maciąg Adam Franciszek, 17. Mackiewicz Zbigniew Władysław, 18. Myśliwiec Danuta, 19. ks. Nowak Czesław Andrzej, 20. Papenfus Edward, 21. Petryków Józef, 22. Piejko Mieczysław, 23. Praski Zdzisław Zbigniew, 24. Sielicki Lech Tadeusz, 25. Urbanowicz Ryszard, 26. Więckowski Stefan, 27. Zalewski Stanisław,

pośmiertnie

28. Szumigalska Janina, 29. Szumigalski Franciszek.