Monitor Polski

M.P.2016.134

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 561/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

pośmiertnie

1. Kowalczyk Jadwiga, 2. Kućma Daniel, 3. Prysak Edward, 4. Semczyszyn Zbigniew, 5. Stawicki Stefan Jerzy, 6. Święcicki Julian, 7. Toczek Zygmunt Mieczysław.