Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.198 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.197 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2013.196 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.195 | postanowienie z dnia 18 października 2012 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2013.193 | komunikat z dnia 26 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta.

M.P.2013.192 | zarządzenie z dnia 26 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2013.190 | zarządzenie z dnia 28 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.186 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.184 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2013.183 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.182 | postanowienie z dnia 18 października 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.179 | postanowienie z dnia 18 października 2012 r. | Akt indywidualny

Mongolia-Polska. Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Warszawa.2013.01.21.

M.P.2013.177 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2013.176 | postanowienie z dnia 26 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.175 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2013.173 | komunikat z dnia 11 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.172 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2013.171 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Uczczenie rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

M.P.2013.170 | uchwała z dnia 8 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 1/12.

M.P.2013.169 | wyrok z dnia 6 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wykaz aktów delegowanych.

M.P.2013.168 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2012 r.

M.P.2013.167 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

M.P.2013.166 | zarządzenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2013.164 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji".

M.P.2013.162 | komunikat z dnia 13 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2013.161 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.160 | postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.159 | postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.158 | postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.157 | postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2013.156 | postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2013.155 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

M.P.2013.153 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2013.152 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2013.148 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

RFN-Polska. Umowa o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin. Szczecin.2012.12.20.

M.P.2013.146 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2013.145 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2013.144 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2013.143 | komunikat z dnia 28 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.

M.P.2013.140 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.138 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r.

M.P.2013.137 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za luty 2013 r.

M.P.2013.139 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie strategii "Sprawne Państwo 2020".

M.P.2013.136 | uchwała z dnia 12 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.135 | postanowienie z dnia 18 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.134 | postanowienie z dnia 18 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.133 | postanowienie z dnia 17 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.132 | postanowienie z dnia 17 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.131 | postanowienie z dnia 17 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2013.130 | postanowienie z dnia 12 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.129 | postanowienie z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.128 | postanowienie z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.127 | postanowienie z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.126 | postanowienie z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2013.123 | komunikat z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2013.122 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności.

M.P.2013.121 | uchwała z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.119 | postanowienie z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2013.118 | postanowienie z dnia 8 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.117 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.116 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.115 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.114 | postanowienie z dnia 5 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.113 | postanowienie z dnia 5 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2013.112 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2013.111 | postanowienie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2013.110 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2013.109 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny