Monitor Polski

M.P.2016.110

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lutego 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka za czyn określony we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r., przedłożonym przez Komendanta Głównego Policji.