Monitor Polski

M.P.2016.130

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 548/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki z dnia 8 i 12 października 2015 r.

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gawlik Katarzyna, 2. Jakubiak Wojciech, 3. Przeliorz Gabriel Stefan, 4. Stępor Joachim, 5. Turejko Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Długosz Leszek, 7. Domżoł Adam Michał, 8. Grzegorzyca Adam Antoni, 9. Rutkowski Jarosław Adam,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju archiwistyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Billing Elżbieta Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Trzaskowska Grażyna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Domitrz Michał,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i kształtowania środowiska na terenach górniczych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kleszcz Andrzej Maciej, 14. Orlof Janusz Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bałchanowska Ewa, 16. Gzuk Norbert Antoni, 17. Jarosz Daniel Mieczysław, 18. Kostro Mirosław Tadeusz, 19. Pisula Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kotniewicz Przemysław, 21. Kowol Adam Józef, 22. Lechki Zygmunt Antoni, 23. Łada Jerzy Stanisław, 24. Mosór Włodzimierz Henryk, 25. Pasternak Robert Damian, 26. Rabiasz Marzena Joanna, 27. Sąsiadek Roman, 28. Uzarowicz Roman Antoni, 29. Waksmańska Małgorzata Barbara,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Czop Janusz, 31. Pankau Krystyna, 32. Świca Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bednarz Leszek Tadeusz, 34. Jaros Olga, na wniosek Wojewody Śląskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego

35. Dróżdż Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

36. Kocur Jan.