Monitor Polski

M.P.2016.141

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 568/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Jamróz Zbigniew Józef, 2. Klich Maciej, 3. Krajnik Janusz Marek, 4. Kurek Bogusław Janusz, 5. Mosio Leon, 6. Sęk Zbigniew, 7. Skrabski Robert Maciej, 8. Żurawicki Waldemar,

pośmiertnie

9. Szumiński Waldemar.