Monitor Polski

M.P.2016.143

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 grudnia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 565/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w rozwijaniu lotniarstwa

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Perenc Dariusz Marek,

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz Polonii niemieckiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

2. o. Galiński Georg Paul,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kaczmarek Wojciech Jerzy, 4. Kostrzewski Kazimierz,

pośmiertnie

5. Kubiczek Lidia Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

6. Kowalczyk Tadeusz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Minkwitz Jerzy Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej, za upamiętnianie wydarzeń Grudnia ʼ 70:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Adamska Grażyna Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Słowacki Juliusz.